Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

A Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde egy 6 tagintézményből álló óvodatársulás. Székhelye Simontornya város, tagintézményei pedig Nagyszékely, Pálfa, Pincehely, Sárszentlőrinc és Tolnanémedi óvodái. Az intézmény 2018 óta egy bölcsődei (Simontornyán) és 1 mini bölcsődei (Pincehelyen) csoporttal bővült. A gyermekek gondozásáról, neveléséről, fejlesztéséről szakképzett, munkájuk iránt elkötelezett, a korszerű neveléstudomány iránt nyitott dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvónők gondoskodnak mindegyik településen. Óvodáink mindegyike rendelkezik megfelelő eszköz ellátottsággal, amivel biztosítható a hatékony személyiségfejlesztés.
Óvodánk célja
 • Célunk olyan nyitott, gyermekközpontú légkör biztosítása, ahol a gyerekek, a családtagok és mi is jól érezzük magunkat.
 • A gyermeki személyiség sokrétű, komplex fejlesztése. Minden gyermek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával.
 • Célunk, hogy a kisgyermek az óvodai közösségben tanulja meg megismerni önmagát, váljon képessé társaival és a felnőttekkel az együttműködésre, tanulja meg mások tiszteletét,sajátítsa el az együttélés alapvető szabályait.
 • Kiemelt célunk a szülőkkel történő korszerű formális és informális együttműködési formák megvalósítása. Hiszünk abban, hogy csak közösen érhetünk el igazi sikert!
Feladataink a célok elérése érdekében
 • Egészséges életmód igényének kialakítása
 • Környezettudatos szemlélet formálása
 • Népi hagyományok ápolása
 • A gyermekek tevékenységvágyának kielégítése, életszerű helyzetekben történő tapasztalatszerzés támogatása.
 • A tevékenység közbeni tanulási lehetőségének biztosítása.
 • Személyes példaadás és támogatás a szociális képességek fejlődéséhez
 • Felzárkóztatás és hátránykompenzáció, tehetséggondozás a gyermek egyéni képességeinek figyelembe vételével.